Var Ingrid Vestbye verdens første kvinne som deltok i et skirenn?

I Dagbladet, Kristiania kan man lese at det den 22. februar 1863 ble det holdt skiløperfest med premieskiløping  i Trysil på en kald, klar og vakker vinterdag. Rennet foregikk i en bakke på vestsiden av Trysilelva, like overfor kirken. Denne bakken var mye høyere og brattere enn den som var brukt året i forveien, og her skulle skiløperne hoppe tre ganger, og måtte stå om de skulle kunne få premie. Stående på hver side av løypa opplevde publikum å se hopperne sveve i mannshøyde med lengder på over ti meter. Plutselig kunne man høre en mumling blant publikum; – ”Nei, se på jenta, jeg tror hun også vil ake!”. – ”Jeg tror hun vil opp på den høyeste toppen hun og!”

Faksimile Dagbladet, Kristiania. Vi kan lese at det den 22. februar 1863 ble det holdt skiløperfest med premieskiløping  i Trysil på en kald, klar og vakker vinterdag. Her deltok også den 16 år gamle jenta Ingrid Vestbye.
Faksimile Dagbladet, Kristiania. Vi kan lese at det den 22. februar 1863 ble det holdt skiløperfest med premieskiløping i Trysil på en kald, klar og vakker vinterdag. Her deltok også den 16 år gamle jenta Ingrid Vestbye.

Deretter kan man lese: …”Ja, ganske riktig. En jente med skaut og ulltørklede arbeider sig på ski raskt opp til bakkens øverste pynt, hvor hun stanset kort ved premieløpets benyttede løp, mens tilskuerne i spent forventning imøteså, om hun også ville våge seg nedover. Jo – hun satte av sted, og nedover bar det i lynende fart, ned til hoppet nederst i bakken, og over dette, og lett og sikkert sto hun der hvor så mang en sprek gutt før hadde mistet balansen. Men da fikk hun et rungende hurra fra mengden, som under hennes renn hadde vært halvt engstelig til mote. Slikt var aldri sett før av en jente. Hun er omtrent 16 år gammel. Hennes navn er Ingrid Olsdatter Vestbye. Hun hadde søkt skriftlig hos bestyrelsen om å delta, ikke for å vinne noen premie, for disse kunne bare vinnes av gutter og menn, men fordi hun syntes at det i en bygd der skiløping er like nødvendig for  kvinnene som for mennene, hvis de ville utenfor huset, kunne det ha sin interesse å se et ek  sempel på fortrinnelig ferdighet i skienes bruk. Og hun hadde ære av sitt løp!”…

Det er med stor glede man kan se at også kvinnene får sin rettmessige plass i Ski-VM til slutt. Da er det  vel også på tide at vi nevner Ingrid Vestbye på samme måte som Sondre Norheim og Trysil-Knut når vi skal hylle våre skipionerer?
Eller kanskje leserne her inne kjenner til enda eldre kvinnelige skiløpere?

Ådne Løvstad, Biristrand